Bakanlık açıkladı! e-İhracat’ta hedef yüzde 10’un üstüne çıkarılması

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklama şöyle:

Ticaret Bakanlığı olarak 21. Yüzyılda çağımızın getirdiği teknolojik ilerleme ile birlikte, dünya genelinde gerçekleşen dijital dönüşümü ve küresel ticaretteki değişen ihtiyaçlar doğrultusunda e-ticaret ekosisteminin güncel ve dinamik ihtiyaçları yakından takip edilmektedir. E-ihracat destek paketimiz ile ihracatçılarımızın bu dönüşüme en hızlı şekilde adapte olmalarını sağlamak ve sektöre yön vermek için çalışmalarımız detaylı bir şekilde hazırlanmaktadır.
Oluşturduğumuz destek paketleri ile e-ihracatımızın genel ihracatımız içerisindeki %1,5 oranındaki payını %10’a çıkarmayı ve böylece, dünyada hızla yükselmekte olan sınır ötesi e-ticaret pazarında ülkemiz ihracatçılarının etkin ve aktif bir şekilde rol almasına öncülük etmesine yardımcı olmak hedeflenilmektedir.

Bu minvalde e-ihracat yapan yararlanıcı firmalarımızın;

Yurtdışı dijital pazaryerleri üzerinden gerçekleştirdiği tanıtımları (Dijital pazaryeri tanıtım desteği),
Sipariş karşılama hizmetlerine ilişkin giderleri (Sipariş karşılama hizmeti desteği),

Hızlı teslimatını sağlamak ve iade süreçlerini yönetmek üzere kiraladıkları yurt dışındaki depolarına ilişkin kira giderleri (depo kira desteği),

Hedef ülkelerin yurt dışı pazaryerlerinde çevrim içi mağaza açılmasına, bu mağazaların yıllık ödemeleri ve ülkelerin e-ticaret paydaşlarından alacakları hizmetlere ilişkin giderleri (Çevrim içi mağaza ve hedef ülke e-ticaret paydaşlarından alınan hizmet desteği), 

Yurt dışı pazaryerleri üzerinden gerçekleştirilen hedef ülkelerdeki pazaryeri komisyon giderleri (pazaryeri komisyon gideri desteği),

E-ihracata yönelik pazarlama ve tanıtım faaliyetleri (e-ihracat tanıtım desteği),

Yurt dışında e-ticarete ilişkin pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın aldıkları sektör, ülke ve e-ihracat odaklı raporlara ilişkin giderleri (pazara giriş rapor desteği),

Yurt dışı pazaryerleri ve yurt dışı pazaryerlerine ilişkin yurt içinde yapacakları entegrasyon hizmetlerine ait giderleri, (yurt dışı pazaryeri entegrasyonu desteği),

Gibi çok kapsamlı ihtiyaçları desteklenmektedir.

Bakanlık olarak hazırladığımız E-ihracat destek paketi ile tüm e-ihracat ekosistemini kapsayacak şekilde, firmalarımızın, ‘lerimizin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin, e-ihracata hazırlanmasına, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesine, tanıtılmasına, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına yönelik giderlerinin desteklenmesine, şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformu’nun kurulmasına yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin desteklenmesine imkan sağlanmaktadır.

Dünya ticaretinde etkin ve aktif bir rol almak, sınırları aşan ticari hayatta ihracatçılarımız ve üreticilerimizin pazar paylarını korumasının yanında daha efektif bir şekilde sınırlarını genişletmesi için gerekli tüm imkanlarımız kullanılmaktadır. Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan ihracatımızın gelişmesi adına E-ihracat ayağını da güçlendirmek, geliştirmek adına çalışmalarımız devam etmektedir.
Kamuoyuna saygıyla sunulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x